Lavt Selvværd

Selvværd

Hvad er selvværd?

Selvværd er retten til:

·        at have dine egne følelser, behov og meninger.

·        at føle dig ligeværdig i forhold til andre

·        at føle at du har værdi som den du er

Den måde vi oplever os selv på, når vi er sammen med andre nære
personer, har betydning for vores selvværd.

Lavt selvværd

Har du et lavt selvværd, kan det være meget smertefuldt, skamfuldt og hæmmende i hverdagen.

Er du udfordret på dit selvværd, bruger du meget energi i relation til andre mennesker, og føler du dig konstant på overarbejde?


Prøver at passe ind og at gøre andre tilfredse? Er du mere optaget af om andre har det godt, end af hvordan du selv har det, og kommer du derfor til at tilsidesætte dine egne behov?

Hvis ikke du føler dig værdifuld:

·         kan det påvirke din relation til andre

·         du kan have svært ved at sige til og fra

·         du kan blive for længe i relationer, som ikke er gode for dig

 

Mange med lavt selvværd vil opleve, at man let bliver træt og føler sig drænet for energi.

Lavt selvværd behøver ikke at være en vedvarende følelse, der er mulighed for at ændre dette gennem hele livet ved at arbejde med det.

Psykoterapi giver dig en mulighed for at kunne sætte ord på det, der er svært og give dig hjælp til at kunne rumme det. Personlig udvikling kan give en følelse af at komme til at hvile mere i sig selv og en større følelse af frihed til at gøre de ting, der føles vigtigt. Du vil blive i stand til at mærke mere dybde og mening i de nære relationer og dermed i livet som helhed.

Kontakt mig så du kan tage styringen tilbage i dit liv.

Book tid