Privatlivspolitik

Persondataansvarlig:

Annette Larsen

Hvilke data indsamles:

De data der indsamles, er grundlæggende data som navn, mail, telefonnr. Desuden samles løbende data om den enkelte behandling, hvad der er snakket om, Annettes Larsens korte refleksioner til det videre forløb og hvad der aftales fra gang til gang.

Hvorfor samles data:

Data samles, dels så Annette Larsen har kontaktoplysninger på klienten – dels for at have overblik over behandlingsforløbet samt for at have relevante data for behandlingen.

Hvordan behandles data:

Data samles på håndskrevne noter, som opbevares i aflåst skab.

Personfølsomme oplysninger gemmes ikke på PC.

Datakvalitet:

Data bliver løbende ajourført og slettes eller berigtiges, når der sker ændringer.

Videregivelse af data:

Data gives ikke videre med mindre det er specifikt aftalt med klient.

Der gives data videre, ifølge aftalen med klienten, til samarbejdspartnere som kommuner, privat praktiserende læger, retten eller til andre efter forespørgsel eller hvor det skønnes relevant.